Online Test Çöz

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Online Test Çöz
Türk dili ve edebiyatı 1 açık lise çıkmış sorular testlerini çözerek açık öğretim sınavlarına hazırlanabilirsiniz. Bir çok açık lise öğrencisi iş hayatlarının yoğunluğundan dolayı ders çalışmaya vakit ayıramamaktan dolayı sınavlarda zorlanmaktadır. Türk dili ve edebiyatı 1 açık lise konu anlatımı videoları ve ders notları ile bu açığınızı kapatabilirsiniz.Yukarıda da bahsettiğim gibi açık lise türk dili ve edebiyatı 1 çıkmış sorular çözerek de bu sınavları kolaylıkla geçebilirsiniz.

Peki hangi metod daha etkili olur? Aslında bu sorunun tam bir cevabı bulunmamaktadır. Çünkü kişiden kişiye değişebilir cevaplar. Temel olarak da tabiki okumalısınız ancak Online açık lise türk dili ve edebiyatı 1 test çözerek de soru kalıplarına alışabilirler. Şu an birçok öğrencinin de yaptığı tam olarak da bu.

Bir diğer kullanılan yöntem ise açık lise türk dili ve edebiyatı 1 ders notları ile sınava hazırlanmak. Bu yöntemlere türk dili edebiyatı 1 açık lise çıkmış sorular testlerini çözmeyi eklerseniz farkı sınav notlarından göreceksiniz.

Açık öğretim lisesi türk dili ve edebiyatı 1 çıkmış soruları online olarak çözebileceğiniz bu platform tamamen ücretsiz olarak kullanımınıza sunulmuştur.

Açık lise türk dili ve edebiyatı 1 test sorularını aşağıda sizlerin kullanımına açmış bulunmaktayız. Siz değerli öğrencilerimizin başarılı olması dileğiyle...


Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 1 Online Test Çöz
Soru 1: Dil, duygu ve düşüncenin âdeta kabıdır. Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kalıbına dökülür ve bu dil kalıbı ile yerden yere, nesilden nesile aktarılır. Böylece kültür, söz ile bir millet arasında yayılır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 2: Türkçenin tarihî gelişimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 3: Aşağıdaki dillerden hangisi Hint-Avrupa dil ailesinde yer almaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçenin ses özelliklerine uygundur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 5: Bir gülün çizdiği boşlukta bakışlarım Hız istiyorum, bir bulut aralığında o Sağanak diyorum, gözlerimizde birden Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 6: Hiçbir edebî metinde yaşanan gerçeklik olduğu gibi anlatılmaz; anlatılırsa tarih olur, öğretici metin olur. Bu cümlede edebî metnin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 7: Ak üzüm parmak gibi Sevdiğim kaymak gibi Beni yardan ayıran Devrilsin kavak gibi Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi türlerinden değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 9: Yazma sürecinin hazırlık aşamasında kullanılan bu teknikte özgürce ortaya konulan fikir, düşünce ve hayaller yazılır. Konuyla doğrudan ilgili olanlar birbirleriyle ilişkilendirilir, farklı ve yaratıcı olanlar seçilir. Bu tekniğin amacı konu hakkındaki kavram, fikir ve çağrışımların herhangi bir süzgeçten geçirilmeden açığa çıkarılmasıdır. Bu parçada tanıtılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 10: Orkideler hem tohumla hem de toprak altındaki yumrularla çoğalabilen bitkilerdir. Kökünde bir tanesi daha küçük olmakla beraber iki adet yumrusu vardır. Bunlardan küçük olan yumru, mevcut bitkinin beslenip çiçeklenmesi ve meyve bağlaması için gerekli enerjiyi sağlar. Daha iri olan ise bir sonraki sene için üretilen yumrudur. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 11: Kara çadır eğmeyinen Önü çapraz düğmeyinen Kozanoğlu teslim olmaz Beş bin atlı gelmeyinen Bu dizeler konusuna göre şiir türlerinden hangisine örnektir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 12: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 13: ikâyelerde farklı düşüncelere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı yaşanan anlaşmazlık durumları “- - - -” terimi ile ifade edilir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 14: Osmanlı mimarisinin en ilgi çekici (I) ve en büyük (II) düzenlemeleri arasında (III) saraylar önemli (IV) bir yere sahiptir. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisi yapım eki almamıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 15: Durum hikâyeciliğinin edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. Eserlerinde ada sakinleri, Rum balıkçılar, kenar mahalle yoksulları başta olmak üzere çeşitli kesimlerden insanları kahraman olarak seçmiştir. “Mahalle Kahvesi, Semaver, Son Kuşlar” eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 16: Ramazan devlet ayıdır Kişinin kısmet ayıdır Kısmetler artar eksilmez Bu bir bereket ayıdır Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 17: • Bilimsel metinler arasında yer alır. • Öznel anlatım söz konudur. • Araştırma ve inceleme sonucu oluşturulur. “Makale” türüyle ilgili bu cümleler doğru – yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 18: Sana yaklaşıyor ki bir daha tanı Şimdilik gül diyorum ya ona Sümbül de olabilir özgürlük bayrağı da Begonya, zeytin dalı, İznik çalısı Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 19: Aşağıdaki eser – sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Soru 20: Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlatıcı kullanılmıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
Sinavcim.com