logo

TEST1
1.
Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test Çöz

Tatlı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Gece tatlı bir uykudan uyandırdılar beni.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

I. Baharın ilk günlerinden biriydi, karlar erimişti.
II. Köyün arka tarafından bir homurtu yükseldi.
III. Traktörün üstünde birer kahraman gibi duruyorlardı, sevinç içindeydiler.
IV. İzin vermeyeceğimi bildiklerinden bana görünmeden babalarını karşılamaya ırmak kenarına gitmişler.
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Denizin üzerinde uçuşan kuşlar güzel bir manzara oluşturuyordu.
Soru Açıklaması
4.
Sonbaharda birtakım insanların, ellerinde bir kafes, adanın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. İçim cız ederdi. Ellerinde birbirine yapışmış acayip çomaklar vardı. Bunları bir ufacık ağacın altına çığırtkan kafesiyle bırakırlar, ağacın her dalına ökseleri bağlarlardı. Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru gelirlerdi. Adamlar biraz beklerler, ardından ökselere takılmış kuşları toplarlardı.

Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Öyküleme - Betimleme
Soru Açıklaması
5.
Derin derin soluk alarak hep ileri doğru yekinen atlar, pulluk çizgi-sine gömülmüş yürürlerken tıpkı yer altından çıkıyor gibiydi. Kar tanecikleri hayvanların sıcak, gergin sırtlarına düşer düşmez eriyor, böğürlerinden aşağı küçük seller akıyordu. Cıvıklaşan toprak kayıp gidiyordu ayaklarının altından.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyulardan hangisine ait ayrıntılara yer verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Görme - Dokunma
Soru Açıklaması
6.
Bu memleketin öyle güzel tarafları var ki… Her taraf yemyeşil. Bahçemde renk renk çiçekler açıyor, odamın pencerelerine sarmaşıklar tırmanıyor. Hele bahçemizin önündeki dik bayır, âdeta bir zümrüt çağlayanıydı. Bu dalgalı yeşillik içinde gelincikler, taze yaralar gibi kanıyor.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "C" Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
Soru Açıklaması
7.
Pencerelerin tahta kepenkleri sımsıkı kapalı, kocaman bir odaydı burası. Odanın bir köşesinde dolap vazifesi gören eski bir ocak… Eskilikten delik deşik olmuş kirli kaplamalar, yağmurdan çürümüş, tahtaları sarkmış simsiyah bir tavan, bir köşede içine kırık dökük konmuş bir ocak…

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Betimleme
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bizim eve neden gelmediniz?
Soru Açıklaması
9.
Dümbüllü İsmail Efendi oyununu sergilerken şarkı söylediği sırada biri sahneye salatalık atar. Seyirciler şaşırır, bir yandan da sanatçının bu münasebetsiz harekete nasıl karşılık vereceğini beklerler. Dümbüllü yere eğilir, salatalığı eline alır: - Birisi kartvizitini yollamış, der.

Bu metinde aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?

Doğru Cevap: "D" Mizahi anlatım
Soru Açıklaması
10.
(I) Köyün dar sokakları içine girmiştik, evleri şimdi daha iyi görebiliyordum. (II) Bu evler; yağmurdan çürüyüp kararmış, sert rüzgârlardan bir yana çarpılmış hâldeydi. (III) Altlarında dört direkten ibaret ahırlar, üstlerinde asma merdivenle çıkılan bir iki oda… (IV) Bu köy, şimdiye kadar gördüğüm köylerden hiçbirisine benzemiyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici anlatım özellikleri yoktur?

Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
logo

TEST1
11.
Aşağıdakilerin hangisinde ikileme isim olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Mavi maviydi gökyüzündeki bulutlar.
Soru Açıklaması
12.
Bu’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bu senin söylediklerinle ilgili değil.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişi zamiri vardır?
Doğru Cevap: "C" Beyaz eteklerinle bana göründüğün an
Soru Açıklaması
14.
Dağlara, ovalara doğru koştu o gün kimimiz Sarmaşıklar yavaş yavaş uzuyordu Bir pencere yavaş yavaş açılıyordu Bugün işte bir bunu biliyoruz.

Bu dizelerde aşağıdaki zamir türlerinden hangileri vardır?

Doğru Cevap: "D" Belgisiz zamir – İşaret zamiri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlem vardır?
Doğru Cevap: "B" Ah, birçok şey hatırlatan erik ağacı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem haber kipiyle çekimlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Çok uzun bir süredir tercümeyle uğraşıyorum.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisinde eylem geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ben mutlu olduğum zaman da ağlardım.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde isimfiil vardır?
Doğru Cevap: "B" Bense büyük bulutlar gibi ağlamak, Ve geniş yaylalar gibi gülmek istiyorum
Soru Açıklaması
19.
(I) Tilkinin biri bir gün bağlar arasında gezerken etrafı çevrilmiş bir bağa varıyor.(II) Duvarın dibinden, su deliğinden içeriye giriyor. (III) Bakıyor ki üzümler iyice ermiş, üzümleri güzelce yiyor.(IV) Artık karnı şişmiş, bağdan çıkma imkânı kalmamış. (V) Öldü bellesinler diye dişlerini çıkarıp sırt üstü yatmış, böylece kurtulmuş.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde eylemsi kullanılmamıştır?

Doğru Cevap: "A" II. ve III.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesnesine göre çatı bakımından farklıdır?
Doğru Cevap: "D" İzciler bu gece tepenin eteğinde kalmışlardı.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test Çöz

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test Çöz, Açık lise Dil ve Anlatım 4 Online Sınav, Açık lise Dil ve Anlatım 4 Çıkmış Sorular, Aöl Dil ve Anlatım 4 Test çöz, Aöl Dil ve Anlatım 4 Çıkmış Sorular 2018

Açık Lise Dil ve Anlatım 4 Online Test Çöz

Açık lise Dil ve Anlatım 4 Çıkmış Sorular

Açık lise Dil ve Anlatım 4 Çıkmış Sorular ‘dan oluşan hazırlık sınavı yayınlanmıştır. Sinavcim.com adresi üzerinden mobil uyumlu Açık lise Dil ve Anlatım 4 Çıkmış Sorular Testini Çözebilirsiniz.

Aöl Dil ve Anlatım 4 Test çöz

Aöl Dil ve Anlatım 4 Test çöz konulu yayınımızda Aöl yani Açık Öğretim Lisesi Sınavlarında Dil ve Anlatım 4 Dersi için hazırlanan Testleri çözebilirsiniz.

Bir sonraki Test Açık Lise Dil ve Anlatım 5 Online Test Çöz