logo

TEST1
1.
Yapım eki almamış sözcüklere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Basit
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır?

I. Bu bilgilere senin de ihtiyacın olacak.

II. Çevre sorunları temelde, insan kaynaklıdır.

III. Teyzem, Kırıkkale'nin bir köyünde oturuyor.

IV. "Kiralık konak", tam anlamıyla baş ucu kitabıdır.
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
3.
Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili ve inandırıcı konuşmalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Söylev
Soru Açıklaması
4.
"Zamanın ünlü kişilerini herhangi bir gazetecinin ziyaret etmesi ve ona alanıyla ilgili sorular sorarak sorularına cevap almasına (...) denir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" Mülakat
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi söylevin amacıdır?

Doğru Cevap: "B" Dinleyenleri kendi düşüncesinden yana çekmek
Soru Açıklaması
6.

  • Metinler öğretici ve ufuk açıcıdır.

  • Alınan cevaplar, aynen ve yorumlanmadan yayımlanır.

  • Alanında tanınmış kişilerle yapılır.

  • Genelde söyleşmeye bağlı anlatım türü kullanılır.


Bu bilgiler aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Mülakat
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi basit sözcüktür?

Doğru Cevap: "B" Balık
Soru Açıklaması
8.
"Söylev"in gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Doğru Cevap: "D" Tiyatro
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi söylev türünün özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Alanında tanınmış kişilerle yapılır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi röportajlarda yararlanılan anlatım türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Fantastik
Soru Açıklaması
logo

TEST1
11.
Aşağıdakilerden hangisi genellikle parlamentolarda diplomatik toplantılarda ve mitinglerde söylenen söylev türüdür?

Doğru Cevap: "C" Siyasi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir?

Doğru Cevap: "B" Gözlükçü
Soru Açıklaması
13.
Mülakat yapacak kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "D" Görüşme zamanını kendisi belirleyerek mülakat yapacağı kişiye bildirmelidir.
Soru Açıklaması
14.
Atatürk "Onuncu Yıl Nutku"nu aşağıdakilerden hangisinin 10. yıl dönümünde söylemiştir?

Doğru Cevap: "C" Cumhuriyetin ilanının
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi mülakatın anlamlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Haberleşme
Soru Açıklaması
16.
Eski Yunan edebiyatında Demosthenes, Lâtin edebiyatında Cicero, Fransız edebiyatında Bossuet, Mirabeau ve Robespierre akla ilk gelen (...) olarak tanınırlar.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" söylevciler
Soru Açıklaması
17.
- TEMA, reklam amaçlı hangi basılı materyalleri kullanmaktadır?
-TEMA Vakfı, bilgi toplumu olma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla; mücadele konularında ve çeşitli yayınları kamuoyunun istifadesine sunmuştur.
Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Röportaj
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi "söylevci" anlamına gelir?
Doğru Cevap: "D" Hatip
Soru Açıklaması
19.
Röportaj için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Okuyuculara yalnızca görülenler ve izlenimler aktarılır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

I. Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak.
II. Yolculuğumuza Kahramanmaraş'ta son verdik.
III. Bilgisayar evrene açılan kapılardan biridir.
IV. Mutfağın penceresi hanımelleri ve sarmaşıklarla örtülüydü.
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Açık Lise Dil ve Anlatım 6 Online Test Çöz, Aöl Dil ve Anlatım 6 Test çöz, Aöl Dil ve Anlatım 6 Çıkmış sorular, Aöl Meb Dil ve Anlatım 6 Test, Açık lise Testleri Dil ve Anlatım 6, Mobil Test çöz Dil ve Anlatım 6,Dil ve Anlatım 6 Online Test Çöz

 

Dil ve Anlatım 6 Online Test Çöz