logo

TEST 1
1.
Teşhis (kişileştirme) ve intak (konuşturma) sanatlarının kullanıldığı masal türü, aşağıdakilerden hangisidir?Doğru Cevap: "D" Hayvan masalları
Soru Açıklaması
2.
Bir kimsenin kendi başından geçen veya tanık olduğu olayları anlattığı eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Anı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi gölge oyunudur?

Doğru Cevap: "B" Karagöz
Soru Açıklaması
4.
"(...), abartma, övünme ve böbürlenmeye olabildiğince yer verilir." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" Yalanlamalı masallarda
Soru Açıklaması
5.
Operetin daha hafif fakat hiciv, alay, eleştiri dolu bir çeşidi olan müzikli oyun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Revü
Soru Açıklaması
6.
Çağdaş tiyatro tekniğine uygun olarak yazılan Türk edebiyatındaki ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Şair Evlenmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki edebî türlerden hangisi diğerlerine göre daha yenidir?

Doğru Cevap: "A" Roman
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının ilk yerli romanıdır?

Doğru Cevap: "B" Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi Karagöz oyununun tiplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kavuklu
Soru Açıklaması
10.
O geçmiş zamanlarda telefon olmadığından, postalar pek yavaş ve bütün nakil vasıtaları hayli iptidai bulunduğundan, fena bir haber taşıdığı korkusunu veren fotoğraf da pek âdet sayılmadığından İstanbul mahalleleri, birbirlerinden daha uzak gibi görünürlerdi ve biz o zamanki süratsiz nakil vasıtalarının birkaçıyla birinden ötekine geçerek, her bir akraba evine varıncaya dek vapurdan şimendifere aktarma ederek, zikzak vapurlarından çıkarak, arabadan kayığa atlayarak ve Büyükada olunca hatta eşeklere binerek, bütün bu inişler, binişler, geçişlerle yorgun düşerdik.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Anı
Soru Açıklaması
logo

TEST 1
11.
Bir yazarın gördüğü ve incelediği yerlerden edindiği bilgi, görgü ve izlenimleri anlattığı yazı türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Gezi yazısı
Soru Açıklaması
12.
Roman sanatının ilk başarılı örneği sayılan ve 17. yüzyılda kaleme alınan Don Kişot´un yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cervantes
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi otobiyografinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Bir kimsenin yaşam öyküsünü kendisinin yazmasıyla oluşan eserdir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Türk masallarının özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Sadece bir kültürel kaynaktan beslenir.
Soru Açıklaması
15.
Biyografi türünde yazılmış eserler aşağıdakilerden hangisine kaynaklık etmez?
Doğru Cevap: "D" Halk hikayeleri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesi değildir?
Doğru Cevap: "C" Sodom ve Gomore
Soru Açıklaması
17.
"Boynuz umdum, kulaktan oldum." sözüyle ibret dersi veren, kahramanları insan huy ve ihtiraslarını simgeleyen eşek ve öküz olan Şeyhî´ye ait fabl aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Harname
Soru Açıklaması
18.
Memduh Şevket Esendal tarafından yazılan "Ayaşlı ile Kiracıları" adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Roman
Soru Açıklaması
19.
"Kerem ile Aslı" adlı eserin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Halk Hikayesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi fabl türünün Batı´daki temsilcilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Beydeba
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Test Çöz, Açık öğretim Lisesi Dil ve Anlatım 7 Online Test, Aöl 407 Dil ve Anlatım 7 Test çöz, Aöl Dil ve Anlatım 7 Çıkmış Sorular. Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatım 7 Dersi için online hazırlık sınavı yayınlanmıştır.

 

Açık lise Dil ve Anlatım 7 Test Çöz