logo

TEST1
1.

Son geceydi yatağımda (I)


Karım ağlardı sağımda (II)


Körpe yavru kucağımda (III)


Kirpiğini (IV) örtüyordu.


Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ses olayı yoktur?

Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
2.

Bir ülkenin sınırları içinde dilin bölgelere, şehirlere ve sınıflara göre değişen söyleyiş özelliğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Ağız
Soru Açıklaması
3.

Aöl Dil veAnlatım 1 Online Test


Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Dil ve kültürü birbirinden bağımsız olarak değerlendirmek gerekir.
Soru Açıklaması
4.

Dildeki sözcükleri çıkış noktası bakımından inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Köken bilgisi
Soru Açıklaması
5.

Almanca, Arapça, Fransızca, Hintçe gibi diller yapısına göre aşağıdaki dil gruplarının hangisinde yer alır? Aöl Dil  veAnlatım 1 Çıkmış Sorular

Doğru Cevap: "C" Çekimli
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin büyük ünlü uyumuna uymama nedeni diğerlerinden farklıdır? Açık Lise Online Test

Doğru Cevap: "C" Ateşin önünde durmuş, ısınmaya çalışıyordu.
Soru Açıklaması
7.
Annesi Kemal’e : “Seninle gurur duyuyorum.” dedi.

 Bu cümlede aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisi yoktur? Aöl Dil ve Anlatım 1 Sınav soruları

Doğru Cevap: "C" Dönüt
Soru Açıklaması
8.

İlk yazılı eserimiz olan Göktürk Yazıtları, Türkçenin gelişim aşamalarının hangisinde verilmiştir? Açık lise Dil ve Anlatım 1

Doğru Cevap: "D" Eski Türkçe Çağı
Soru Açıklaması
9.
Bakış açısı ( ) seçilen objeye karşı yaklaşım biçimidir ( ) İçinde bulunduğumuz birikim kaynakları ( ) böyle bir bakış açısına müsait midir ( )

 Bu parçada parantez ( ) ile gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" ( , ) ( . ) ( , ) ( ? )
Soru Açıklaması
10.

Kaşgarlı Mahmut’un Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koymak için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Açık lise Dil ve Anlatım Kaşgarlı Mahmut

Doğru Cevap: "B" Divanü Lügati’t Türk
Soru Açıklaması
logo

TEST1
11.

Kesme işareti (ʼ) aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?” Açık lise Dil ve Anlatım 1 Kesme işareti

Doğru Cevap: "D" Türk Dil Kurumu’nun sitesinden dergiye abone oldum.
Soru Açıklaması
12.
Bundan bin yıl sonra bir bilim adamının Türklerle ilgili bir araştırma yapmakla görevlendirildiğini varsayalım. Türklerle ilgili hiçbir bilgisi, ilişkisi olmayan bu araştırmacı herhangi bir yoldan, önce dilimizi iyi öğrenme olanağı bulsa yalnızca Türkçenin söz varlığını inceleyerek ülkemizin 20. yüzyıl-da hangi koşullar içinde bulunduğunu, bizde hangi kavramların önem taşıdığını ve hangi uluslarla ilişki kurduğumuzu saptayabilir.

 

Bu parçada dille ilgili vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aöl Dil ve Anlatım Soruları çöz

Doğru Cevap: "A" Bir toplumun birçok özelliği o toplumun diline yansır.
Soru Açıklaması
13.
Ciğerlerden gelen havanın gırtlakta bulunan ses tellerinden geçtikten sonra ağız boşluğunun herhangi bir bölgesinde sese dönüşmesine - - - - denir.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Açık lise Dil ve Anlatım 1 Boğumlanma sorusu

Doğru Cevap: "C" Boğumlanma
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Bilmiyorum, bu kitabın neden başarısız olduğunu
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

Doğru Cevap: "D" Eve girdiğimde sürpriz bir doğum günü partisiyle karşılaştım.
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama kurallarına uygun bir cümledir?

Doğru Cevap: "A" Direktör: “İyi bir hasılat yapıp ramazanı İzmir’de geçirmek istiyorum.” dedi.
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

Doğru Cevap: "D" Kütüğü yolun kenarına çekti.
Soru Açıklaması
18.

 Türkçenin ses özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Türkçe bir sözcük olduğu söylenir?

Doğru Cevap: "C" İçerik
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerin hangisinde Ural-Altay dil ailesine giren diller bir arada verilmiştir? Açık Lise Ural Altay Dil Ailesi

Doğru Cevap: "B" Türkçe – Moğolca – Mançuca
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Doğru Cevap: "A" 21 Mart 2014 cuma günü dünyaya gelmiş.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Aöl Dil ve Anlatım 1 Online Test çöz

Aöl Dil ve Anlatım 1 Online Test çöz, Açık Lise, Dil ve Anlatım 1, Açık lise çıkmış sorular, Aöl Dil ve Anlatım 1 Çıkmış Sorular Online Test Çöz, Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatım 1 Online Sınav, Dil ve Anlatım 1 Aöl Çıkmış Sorular, Aöl Mobil Test çöz, Aöl Dil ve Anlatım 1 Mobil Test çöz.

 

Aöl Dil ve Anlatım 1 Online Test çöz

 

Açık öğretim Lisesi Zorunlu derslerinden olan Dil ve Anlatım 1 ‘i geçmek için sizlere çıkmış sorulardan oluşan hazırlık testi hazırladık.  Bu Açık lise Dil ve Anlatım 1 Test ‘ini Bilgisayar, tablet ve Telefon ile online olarak kullanabilirsiniz. Sitemizde yayınlanan bu testler tamamen ücretsiz ve bilgi amaçlıdır.

 

Aöl Dil ve Anlatım 1 dersi için pragraf hatalı cümle ve noktalama işaretleri gibi çeşitli sorular, MEB müfredatına uygun ve daha önceki sınavlarda çıkmış sorulardır.