logo

TEST 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi şiirin dış yapısını oluşturan ögelerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Uyak
Soru Açıklaması
2.
Daha önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konuyu çözümlemek, kendi görüşlerini açıklamak, kanıtlamak, karşı tarafın zayıf noktalarını aramak için yaptıkları söyleşmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Münazara
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi klasik Türk şiiri nazım biçimlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Mesnevi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki toplantı türlerinin hangisinde konuşulanların yayımlanması zorunluluğu vardır?

Doğru Cevap: "D" Sempozyum
Soru Açıklaması
5.
Makalede ele alınan düşünce veya ileri sürülen iddia, görüş yazının hangi bölümünde ortaya konur?
Doğru Cevap: "A" Giriş
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi divan şiirinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Şiirlerde gece ölçüsü kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
7.
Şiirin her bir satırına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Dize
Soru Açıklaması
8.
I- Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
(Yahya Kemal Beyatlı)
II- Gülen ağacım, ağlayan narımsın
(Bedri Rahmi Eyüboğlu)
III- Elif okuduk ötürü
Pazar eyledük götürü
Yaradılmışı hoş gördük
Yaradandan ötürü
(Yunus Emre)

Numaralandırılmış şiirlerin nazım birimleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Beyit - Dize - Dörtlük
Soru Açıklaması
9.
Bir yağmur başlar ya inceden ince
Bak o zaman topraktaki sevince
(Abdurrahim Karakoç)

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Teşhis
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi halk şiiri nazım biçimlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Semai
Soru Açıklaması
logo

TEST 1
11.
Türk edebiyatında ilk makale yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Şinasi
Soru Açıklaması
12.
Yazar, düşünür ve sanatçıların veya kendi alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, bilgi vermek, öğretmek amacından yola çıkarak yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Konferans
Soru Açıklaması
13.
Bir gül bu karanlıklarda
Sukuta kendini mercan
Bir kadeh gibi sunmada
Zamanın aralığından
(Ahmet Hamdi Tanpınar)

Bu şiirin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 8'li
Soru Açıklaması
14.
Hayvanlar, bitkiler ve cansız nesneler arasında geçtiği hayal edilen olayların hikayesine (...) denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" fabl
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi benzetme sanatının ögelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Benzetme
Soru Açıklaması
16.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad, inerek öpse o pak alnını değer,
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi ...
Bedr´in aslanları ancak bu kadar şanlı idi,
(M.Akif Ersoy)

Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kahramanlık
Soru Açıklaması
17.
Duygu, düşünce ve hayallerin ölçülü, uyaklı dizeler hâlinde örülmüş biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nazım
Soru Açıklaması
18.
"Beş Şehir" adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru Açıklaması
19.
Açık oturum ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
Doğru Cevap: "A" Bir yarışma havası vardır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki beyitlerin hangisinde "hüsnütalil" sanatı vardır?
Doğru Cevap: "C" Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Aöl Dil ve Anlatım 8 Test Çöz

Aöl Dil ve Anlatım 8 Test Çöz, Online Dil ve Anlatım 8 Test Çöz, Açık lise Dil ve Anlatım 8 Test Çöz, Açık öğretim Lisesi Dil ve Anlatım 8 Test Çöz 2018.

 

Dil ve Anlatim 8 Test Çöz