logo
KPSS Sözcükte anlam 2
1.
"Büyütmek" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde "Sende olayları amma büyütüyorsun" cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Meseleyi büyütmeseydi bu hallere düşmezdi.
Soru Açıklaması
2.
"Uyanık" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hastayı iki saat uyanık tutmak gerekir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?
Doğru Cevap: "C" Büyük kurtarıcı, ülkeyi bizlere emanet etmiştir.
Soru Açıklaması
4.
I.   Karıştırdıkları tek şey düşle gerçek değil ki.
II.  Elini cebine atıp para var mı diye karıştırdı.
III. Karışık saçlarını düzeltti.
IV. Yemeğin dibi tutmasın diye sürekli karıştırdı.
V.   İşleri yine karıştırdı.

Numaralı cümlelerin hangisinde "Karıştırmak" eylemi "ayırt edememek, tam olarak seçememek" anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" I.
Soru Açıklaması
5.
I. Zamanı geldiğinde size haber veririz.
II. Hemen şimdi duruma el koymalıyız.
III. Derslerini günü gününe çalışmazsan olmaz.
IV. İş işten geçmeden onunla konuşmalısın.
V. Bu günden tezi yok düğün hazırlıklarına başlayın.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde altı çizilen sözcüklerden hangi ikisi anlamca en yakındır?
Doğru Cevap: "C" II,V
Soru Açıklaması
6.
I. Kuş gribi kanatlılardan insanlara geçmemelidir.
II. Bu huy ona dedesinden geçmiş.
III. Karşıya geçmek için asma köprüyü kullandık.
IV. Lise ikinci sınıftan üçe geçti.
V. Meyvelerin zamanı geçti.

"Geçmek" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" V.
Soru Açıklaması
7.
"Eşinin üstüne titriyor; onu gözünden bile sakınıyordu." cümlesindeki "üstüne titremek" deyiminin anlamına en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çok fazla özen göstermek
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi, olumsuz bir durumu anlatmak için kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Sineye çekmek.
Soru Açıklaması
9.
"Onun söyledikleri, su götürmez gerçekleri içeriyordu." cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdaki hangi şıkta kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Doğruluğu herkesçe kabul edilen gerçeklerin kanadından tutar.
Soru Açıklaması
10.
"Önümde iki yol vardı. Karar verinceye kadar akla karayı seçtim.cümlede altı çizili sözün, cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Karar vermede zorlanmak
Soru Açıklaması
logo
KPSS Sözcükte anlam 2
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Her ağacın meyvesi olmaz; her insandan aynı verim alınmaz.
Soru Açıklaması
12.
I. Bu kadar pişkin bir insan görmedim.
II. Karamsar olunca dost edinemezsin.
III. Cesaretin kırılması bir bahane değil.
IV. Ağaç budamasını severdi.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" I-III
Soru Açıklaması
13.
Sanatçı bu çalışmasında yıllardır gün ışığına çıkmamış çok değerli şiirleri bulup getirmiş bize.

Yukarıdaki cümlede altı çizilen sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kimse tarafından bilinmeyen.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur?
Doğru Cevap: "C" Olaya birde bu açıdan bakalım.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerin hangisinde duyular arası bir aktarma söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" Yumuşacık, insana huzur veren öyle güzel sesi vardı ki.
Soru Açıklaması
16.
Benzetme amacı güdülmeksizin bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasına "ad aktarması" denir.

Aşağıdakilerden  hangisinde ad aktarmasına örnek vardır?
Doğru Cevap: "C" Bütün şehri yollara döken, trafiği alt üst eden bu olayın sebebini öğrenmeliydim.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki hangi cümlede hem dolaylama hem ad aktarımı vardır?
Doğru Cevap: "C" Bacasız sanayi Ege`nin geçim kaynağı oldu.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birden fazla soyut anlamlı sözcük vardır?
Doğru Cevap: "D" Onun sevgisi bana cesaret veriyordu.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük vardır?
Doğru Cevap: "E" Sabaha kadar horul horul uyudu.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden özele bir sıralanış vardır?
Doğru Cevap: "B" Koyun kuzusunu yanına almış.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti