logo
Sözcükte anlam 1
1.
" Seninle geçmişi olduğunu, her toplantıda gururla söylüyor"

Yukarıda renkli yazılmış sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "C" Bizim dostluğumuz eskiye dayanır.
Soru Açıklaması
2.
"Kitap" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Onun kitap kurdu olduğunu herkes bilir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki renkli yazılmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

  • Öğrenci, öğretmenin gözünden düşer mi?

  • Dersimize genç bir öğretmen geldi.

  • Açgözlü insanlardan çekiniyorum.

  • Böyle yüksek makamlarda tanıdığım yok.

  • O noktayı gözden kaçırmayalım.

Doğru Cevap: "B" Genç
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde samut anlamlı bir sözcük soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Bu kafayla araba kullanamazsın.
Soru Açıklaması
5.
"Güz yaklaştı, zeytinden sonra düğününüzü yaparız" cümlesindeki anlam özelliği aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
Doğru Cevap: "E" Gelecek hafta bugün görüşelim.
Soru Açıklaması
6.
"Erkek" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde "söz sahibi, gücü elinde tutan" anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Babası öleli, evin erkeği Ahmet'ti artık.
Soru Açıklaması
7.
İhtiyar;

"Ne daldın bre uyansana!" diye Mehmet'i dürttü. Mehmet gülümseyerek kendine geldi."

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ucu sivri bir şeyle hafifçe itmek
Soru Açıklaması
8.
Bıkmaz mı

Kara, kara olmaktan; ak, ak;

Hep nane mi kokacak nane çiçeği,

Konuşmayacak mı hiç şu kayalar.

Evlerde mi oturacağız hep böyle.

Ayağımız kesilmeyecek mi topraktan.

Şiirde geçen "Bıkmaz mı" ifadesinin şiire kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "B" Bitsin artık bu çile!
Soru Açıklaması
9.
(I) Gözü çadırın içinde. Çadırın arka tarafında nakışlı çuvallar..... (II) Çuvallarda nakışlar, renkler uçuşuyor. Baş döndürücü hızla uçuşuyorlar... (III) Renklerin cümbüşü veryansın ediyor. Nerden bu kadar çok ışık doluyor çadırın içine? (IV) Işıklar renkler birbirine karışmış oynaşıyor. (V) Mehmet, gözüne takılan çuvaldan uzun zaman kendini alamıyor.

Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" İkinci cümlede geçen "baş döndürücü" sözü "gerçek" anlamıyla kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut eylem vardır?
Doğru Cevap: "A" Beceriksizliği yüzünden hiç bir işte tutunamadı.
Soru Açıklaması
logo
Sözcükte anlam 1
11.
"Topu topu üç satırlık mektubu hala yazamadım" cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "C" Tamı tamına beş yıldır Ankara'da oturuyorum.
Soru Açıklaması
12.
"Boşuna uğraş, sonucu olmayan çalışma" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Havanda su dövmek
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılmış söz öbeği vardır?
Doğru Cevap: "C" Şehitlerin ardından karalar bağladı taze gelinler.
Soru Açıklaması
14.
"Çantalarımız abuk sabuk şeylerle doluydu." cümlesinde altı çizili sözün yakın anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "C" Babasının uçuk kaçık davranışları çocuğu da olumsuz etkiliyor.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır?
Doğru Cevap: "A" Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti