logo
Silah Bilgisi Test
1.


Rayyür ne demektir ?

Doğru Cevap: "E" Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir
Soru Açıklaması
2.


Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı silahlar hangi gruba girmektedir ?

Doğru Cevap: "E" Kimyasal silahlar
Soru Açıklaması
3.


Toplu tabancalarda bulunan emniyet tertibatı sistemi hangisidir ?

Doğru Cevap: "A" Emniyet yoktur
Soru Açıklaması
4.


Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır ?

Doğru Cevap: "A" MP-5
Soru Açıklaması
5.


Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder ?

Doğru Cevap: "A" 6136
Soru Açıklaması
6.


Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz ?

Doğru Cevap: "B" Silahın nişan ayarının bozuk olması
Soru Açıklaması
7.


Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "D" Ateşleme tertibatı
Soru Açıklaması
8.


Yarı otomatik ve tam otomatik tabancalarda tırnak ve çıkarıcı hangi ana gruba girer ?

Doğru Cevap: "E" Kovan atma tertibatı
Soru Açıklaması
9.


Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede, toplu hastalık ve ölümlere, kalıcı arızalara sebep olan silahlara ne ad verilir ?

Doğru Cevap: "D" Biyolojik silahlar
Soru Açıklaması
10.


Devir teslimlerde silahta herhangi bir anormal durum (çaklak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır ?

Doğru Cevap: "B" Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amire bildirilir
Soru Açıklaması
logo
Silah Bilgisi Test
11.


Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden biri değildir ?

Doğru Cevap: "C" Tırnak arızalı olabilir
Soru Açıklaması
12.


Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır ?

Doğru Cevap: "B" Çıkarıcı
Soru Açıklaması
13.


ÖGG adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır ?

Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
14.Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir ?


Doğru Cevap: "C" Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar
Soru Açıklaması
15.


Yerleşmiş ve kabul edilmiş klasik anlamda “silah” tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir ?

Doğru Cevap: "C" Yakın ve uzaktan, çeşitli şekillerde kullanılarak canlıları yaralayan veya öldüren, cansızları parçalayan veya yok eden, kişi ile kişiye ait olanları koruyan aletlerdir
Soru Açıklaması
16.


Alev kanalı silahın neresinde bulunur ?

Doğru Cevap: "A" Fişeğinde
Soru Açıklaması
17.


Hangisi fişeği tam ifade eder ?

Doğru Cevap: "A" Çekirdek - barut - kovan - kapsül
Soru Açıklaması
18.


Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarındandır ?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
19.


Çap nedir ?

Doğru Cevap: "E" İki set arasındaki mesafedir
Soru Açıklaması
20.


Çekirdek ve barut hangi düzeneğin bir unsurudur ?

Doğru Cevap: "A" Fişeğin
Soru Açıklaması
logo
Silah Bilgisi Test
21.


Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …………., atış için sıra bekleyen mermilerin işgal ettiği yere de ………… denir.

Doğru Cevap: "D" Fişek yatağı - hazne
Soru Açıklaması
22.


Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "A" Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır
Soru Açıklaması
23.


Ateşli silahlarda hazne neye denir ?

Doğru Cevap: "A" Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir ?
I Kapak takımını çıkart
II Şarjörü çıkart
III Yerine getiren yayı çıkart
IV Namluyu çıkart
V Tabancayı boşalt
Doğru Cevap: "D" II-V-I-III-IV
Soru Açıklaması
25.


Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?

Doğru Cevap: "D" Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.